روزی روزگاری،سرزمین آفتاب!
I Love Cars but Who Knows the meaning of Love
صفحات وبلاگ
نویسنده: تاکاشی - پنجشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸۸

 این روزا زندگی سخت شده!!همه جوره از درس بگیری تا . . . !دنیای خودرو هم که خودتون بهتر می دونید اوضاع قاراشمیش می باشد!!نگران

 درس ها هم که هر ورز سخت تر می شود و تعداد رپورت ها هم که باید به استاد تحویل بدهیم ،نجومی!ابلهاین حساب مربوط به موتور هم خیال نداره تموم بشه و آخرین مهلتش 7 می است . . . کمکککککککککیول

اگر بخواهم حالم رو توصیف کنم یه چیزایی میشه تو این مایه ها!!!!

تاکاشی
یه عشق ماشین تو غریت.تو رشته ی مکانیک درس می خونم. تو وبلاگ از ماشین و زندگی در ژاپن و موضوعاتی که ذهنم رو مشغول کرده می نویسم.
کدهای اضافی کاربر :