روزی روزگاری،سرزمین آفتاب!
I Love Cars but Who Knows the meaning of Love
صفحات وبلاگ
نویسنده: تاکاشی - یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸۸

این روزها هر که مرا می بیند یکراست می گوید:اوضای سختی است در ایران.این را با یک حالت ترحم و همچنین همدردی بیان می کنند که دلت می خواهد زمین دهان باز کند و تو را به عمق خود فرو ببرد!کمی تا قسمتی حال و روز کسانی مثل عراقی ها و افغانی هایی که در خارج از کشورشان زندگی می کنند و باید با این گونه نگاه ها و حرف ها برخورد داشته باشند را می فهمم . . .

از سیاست هیچ وقت خوشم نمی آمده و امروز هم به همان صورت!ولی در این بین به خون هایی که ریخته شده فکر می کنم و اینکه خانواده های آنها امروز را چگونه می گذرانند . . . و دانشجویانی که در کوی دانشگاه و دانشگاه های دیگر طعم دردناک باتوم و سوزناک گاز اشک آور را چشیدند . . .

امیدوارم خدا خودش اوضاع مملکت را بهبود بخشد . . .

آمین

تاکاشی

تاکاشی
یه عشق ماشین تو غریت.تو رشته ی مکانیک درس می خونم. تو وبلاگ از ماشین و زندگی در ژاپن و موضوعاتی که ذهنم رو مشغول کرده می نویسم.
کدهای اضافی کاربر :