روزی روزگاری،سرزمین آفتاب!
I Love Cars but Who Knows the meaning of Love
صفحات وبلاگ
نویسنده: تاکاشی - سه‌شنبه ٢ تیر ۱۳۸۸

زمان خیلی دوری نیست،همین دو هفته پیش،ما شاد و خندان و با امیدی فزاینده به آینده!امیدی که همه اش در انتخابات جلوه می کرد . . . چه خوب بود که بعد از مدت ها اینگونه اتحاد را تمرین می کردیم . . . مشارکت را برای تعیین سرنوشت مملکت عزیزمان تمرین می کردیم . . . ولی . . .

و چه روز تلخی است امروز،روزی که نگرانی.نگران مملکت،خانواده،دوستان و همه ی دیگرانی که در تظاهرات ها حاظرند که مبادا اتفاقی بیفتد . . .

این روزها درس هم نمی نوان خواند،درس های انبار شده رو هم باید به دردها اضافه کرد . . . فکرم مغشوش . . .

خدایا!تو شنواترین شنوایانی،به فریاد این مردم برس و عاقبت ایران ما را بخیر کن.

الهی آمین

تاکاشی

تاکاشی
یه عشق ماشین تو غریت.تو رشته ی مکانیک درس می خونم. تو وبلاگ از ماشین و زندگی در ژاپن و موضوعاتی که ذهنم رو مشغول کرده می نویسم.
کدهای اضافی کاربر :