روزی روزگاری،سرزمین آفتاب!
I Love Cars but Who Knows the meaning of Love
صفحات وبلاگ
نویسنده: تاکاشی - چهارشنبه ۱٦ دی ۱۳۸۸

از دیروز دوباره دانشگاه شروع شد و ما هم بعد از تعطیلات حدودا 10 روزه به مکتب روانه گشتیم!البته تعطیلاتی در کار نبود!همه اش سر کار نیمه وقت بودیم و فقط 3 روز تعطیل بودیم که سری به توکیو زدیم و دندان هایمان را هم کابل کشی کردیم تا وقتی می لبخندیم،همه فراری نشوندنیشخند

توکیو هم خوب بود و سلام رسوند خدمتتان!

از هفته ی آینده کم کم امتحان های ترم ما هم شروع خواهد شد و باید درس ها را استاد کنیم!خدا به دادمان رسد؛آمیناسترس

با تشکر

تاکاشی

تاکاشی
یه عشق ماشین تو غریت.تو رشته ی مکانیک درس می خونم. تو وبلاگ از ماشین و زندگی در ژاپن و موضوعاتی که ذهنم رو مشغول کرده می نویسم.
کدهای اضافی کاربر :