روزی روزگاری،سرزمین آفتاب!
I Love Cars but Who Knows the meaning of Love
صفحات وبلاگ
نویسنده: تاکاشی - پنجشنبه ٢٤ دی ۱۳۸۸

برف بارید!امروز اولین برف شهرما بارید ولی خیلی کوتاه بود!کلا از برف خیلی خوشم میاد و برای همین گفتیم قبل از اینکه زمستان به سر آید سری به یک منطقه برفی و دیدنی بزنیملبخندبرای همین به یک چشمه ی آب گرم که بسیار دیدنی بود رفتیم.برای رفتن به یک خودرو نیاز داشتیم و به خاطر اینکه دو نفر بودیم قرار شد یک ماشین دونفره و روباز!! اجاره کرده و برویم.برای همین یک دستگاه مزدا MX5 اجاره کردیم و رفتیم.

 

 قسمتی هم بود که می توانستید بنشینید و پای خود را در حوضچه ی آب چشمه بگذارید ولی هوا خیلی سرد بود و فقط یک نفر از این محل استفاده می کرد.دمای آب حدود 53.9 درجه هست و در آن هوای سرد وقتی دستم را در آب کردم واقعا احساس خوبی داشت ولی وقتی دستم را بیرون آوردم،از سردی بیش از حد از کرده ی خویش پشیمان شدیـــــــم!در عبن حال بوی یک جور لجن می آمد که مربوط به گیاهانی بود که در محل چشمه قرار داشت.

در حالی که برف می آمد،بخار چشمه صحنه ی زیبایی را به وجود آورده بود.برف شدید بود و ما هم که با تایر معمولی بودیم با ترس و لرز به رانندگی ادامه دادیم.

در باره ی ماشین هم بعدا خواهم نوشت.

با تشکر 

تاکاشی

پ.ن.تصور اینکه با این ماشین با آن تایرهای معمولی اگر لیز می خورد چه می شد . . . نگران

پ.ن.2.الان هوا بیرون -5 درجه هست . . . ســــــــــــــــــــــــــرد بـــــــــیـــــــــــــــد . . . نگران

تاکاشی
یه عشق ماشین تو غریت.تو رشته ی مکانیک درس می خونم. تو وبلاگ از ماشین و زندگی در ژاپن و موضوعاتی که ذهنم رو مشغول کرده می نویسم.
کدهای اضافی کاربر :